กิจกรรม

Raid Boss Challenge #2 May | รวมพลังกิลด์พิชิตบอสรับไอเทมฟรี!

Update : 19/05/22 14:50

  Raid Boss Challenge #2 เดือนพฤษภาคม กับภารกิจรวมพลังกิลด์พิชิต 4 บอสสุดโหด Vladinus, Elzebra, Balrog และ Beritra หากทำสำเร็จก็รับไอเทมฟรีได้ทันที! ตั้งแต่วันนี้ - 2 มิ.ย. 65 เท่านั้น

► ระยะเวลากิจกรรม ◄
  ▪ เริ่ม: วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
 ▪ สิ้นสุด: วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 08.59 น.


เงื่อนไขกิจกรรม
  ▪  ผู้เล่นต้องทำ Achievement กำจัด Raid Boss ที่กำหนดให้สำเร็จภายในระยะเวลากิจกรรม เมื่อผ่านเงื่อนไขแต่ละ Achievement แล้ว จะสามารถกดรับของรางวัลได้ที่เมนูกิจกรรมพิเศษภายในเกม  ▪ 1 ID สามารถรับของรางวัลได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น (นับแยกเซิร์ฟเวอร์กัน หากรับไอเทมของเซิร์ฟเวอร์ Tarintus ไปแล้ว ยังสามารถรับของเซิร์ฟเวอร์ Elzebra อีกได้)
  ▪ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลได้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบล่วงหน้า1. Raid Boss Vladinus Challenge

   ผู้เล่นจะต้องทำการสังหารบอส Vladinus ให้ครบตามที่กำหนด เพื่อรับรางวัลฟรีรายละเอียดไอเทม
   • Fatigue Potion XL: ฟื้นฟูค่าความเหนื่อยล้า 100%
   • Luna Blessing: ใช้ยืดระยะเวลาในดันเจี้ยนที่มีจำกัดเวลา
   • ใบ EXP+300%: เพิ่ม EXP +300% เป็นเวลา 1 ชม.
2. Raid Boss Elzebra Challenge

   ผู้เล่นจะต้องทำการสังหารบอส Elzebra ให้ครบตามที่กำหนด เพื่อรับรางวัลฟรีรายละเอียดไอเทม
   • ใบ Field Drop +20%: เพิ่มอัตราการดรอป +20% เป็นเวลา 1 ชม.
   • Kelladrain's Essence: ลดคูลดาวน์สกิล 50% เป็นเวลา 1 ชม.
   •Socket Chaser: ไอเทมสำหรับเจาะรู
3. Raid Boss Balrog Challenge

   ผู้เล่นจะต้องทำการสังหารบอส Balrog ให้ครบตามที่กำหนด เพื่อรับรางวัลฟรีรายละเอียดไอเทม
   • ใบ EXP+300%: เพิ่ม EXP +300% เป็นเวลา 1 ชม.
   • El Naro's Essence: ลดเวลาคูลดาวน์สกิล 50%, MP Recovery 75%
และ Max MP 20% เป็นเวลา 1 ชม.
   • Tuna Canape : เพิ่ม EXP +300% และเพิ่มสเตตัสทั้งหมด +20 เป็นเวลา 1 ชม.
4. Raid Boss Beritra Challenge

   ผู้เล่นจะต้องทำการสังหารบอส Beritra ให้ครบตามที่กำหนด เพื่อรับรางวัลฟรีรายละเอียดไอเทม
   • Vehicle Summon Ticket: ใบอัญเชิญสัตว์ขี่
   • ใบ Field Drop +50% : เพิ่มอัตราการดรอป +50% เป็นเวลา 1 ชม.

   • Anti Damage Pray Book : ป้องกันความเสียหายต่อไอเทมเมื่อเสริมความแข็งแกร่ง


อัพเดตล่าสุด