กิจกรรม

May Rate Up ขบวนกิจกรรมอัพเลเวลกระจุย ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้!

Update : 06/05/22 12:20

Luna M ออกผจญภัยกันให้มันส์ซ่ากับขบวนกิจกรรมอัพเลเวลกระจุย ยาวตลอดเดือนพฤษภาคมนี้!


 ► Weekday Rate Up ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (7-8, 14-15, 21-22, 18-22 และ 28-29 พ.ค. 65)  ● เวลา 18.00 - 21.00 น. : Field Drop +20% เพิ่มอัตราการดรอปไอเทมของมอนสเตอร์ในแผนที่ทั่วไป +20% (มอนสเตอร์ใน Dungeon และบอสจะดรอปไอเทมตามปกติ / สามารถใช้ไอเทมใบ Field Drop เพื่อเพิ่มอัตราการดรอปขึ้นอีกได้) ► Weekend Rate Up ทุกวันเสาร์-อาทิตย์

  ▪ วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 65  ● เวลา 12.00 - 15.00 น. : Upgrade Success Rate +20% เพิ่มอัตราความสำเร็จเมื่ออัปเกรดไอเทม +20%

  ● เวลา 18.00 - 21.00 น. : EXP +50% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ภายในแผนที่ทั่วไปจะได้รับ EXP+50% (มอนสเตอร์ใน Dungeon และบอสจะได้รับ EXP ตามปกติ / สามารถใช้ไอเทมประเภทใบคูณ EXP หรืออาหารบัฟ เพื่อใช้รับ EXP เพิ่มขึ้นอีกได้)


  ▪ วันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 65  ● เวลา 12.00 - 15.00 น. : Item Production Grade +20% เพิ่มอัตราการได้รับไอเทมเกรดสูงขึ้นเมื่อทำการคราฟต์ +20%

  ● เวลา 18.00 - 21.00 น. : EXP +50% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ภายในแผนที่ทั่วไปจะได้รับ EXP+50% (มอนสเตอร์ใน Dungeon และบอสจะได้รับ EXP ตามปกติ / สามารถใช้ไอเทมประเภทใบคูณ EXP หรืออาหารบัฟ เพื่อใช้รับ EXP เพิ่มขึ้นอีกได้)


  ▪ วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 65  ● เวลา 12.00 - 15.00 น. : Field Drop +20% เพิ่มอัตราการดรอปไอเทมของมอนสเตอร์ในแผนที่ทั่วไป +20% (มอนสเตอร์ใน Dungeon และบอสจะดรอปไอเทมตามปกติ / สามารถใช้ไอเทมใบ Field Drop เพื่อเพิ่มอัตราการดรอปขึ้นอีกได้)

  ● เวลา 18.00 - 21.00 น. : EXP +50% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ภายในแผนที่ทั่วไปจะได้รับ EXP+50% (มอนสเตอร์ใน Dungeon และบอสจะได้รับ EXP ตามปกติ / สามารถใช้ไอเทมประเภทใบคูณ EXP หรืออาหารบัฟ เพื่อใช้รับ EXP เพิ่มขึ้นอีกได้)


  ▪ วันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 65  ● เวลา 12.00 - 15.00 น. : Pet/Vehicle Combine Rate +20% เพิ่มอัตราความสำเร็จเมื่อทำการผสมสัตว์ขี่หรือสัตว์เลี้ยง +20%

  ● เวลา 18.00 - 21.00 น. : EXP +50% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ภายในแผนที่ทั่วไปจะได้รับ EXP+50% (มอนสเตอร์ใน Dungeon และบอสจะได้รับ EXP ตามปกติ / สามารถใช้ไอเทมประเภทใบคูณ EXP หรืออาหารบัฟ เพื่อใช้รับ EXP เพิ่มขึ้นอีกได้)


อัพเดตล่าสุด