Valentine's Day Event รักล้นใจ
Update : 17/02/22 15:08

   Valentine's Day Event : รักล้นใจ กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายวาเลนไทน์แสนหวาน เพียงออกผจญภัยตามหา Piece of Broken Heart จากเหล่ามอนสเตอร์ภายในเกม Luna M นำไปให้ NPC Switch เพื่อแลกเป็นไอเทมสุดพิเศษได้ฟรี! ตั้งแต่วันนี้ - 10 มีนาคม 2565ระยะเวลากิจกรรม
  เริ่ม: วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
  ▪ สิ้นสุด: วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.59 น.


เงื่อนไขกิจกรรม
 1. ผู้เล่นจะต้องออกตามหา Piece of Broken Heart ซึ่งจะดรอปจากมอนสเตอร์ภายในแผนที่ทั่วไป

** Piece of Broken Heart จะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์หลังจบกิจกรรม **  2. เมื่อสะสมไอเทม Piece of Broken Heart แล้ว สามารถนำมาแลกเป็นไอเทมได้ที่ NPC Switch ที่ประจำอยู่ที่เมือง Alker Harbor และ Nera Castletle โดยไอเทมแต่ละชนิดจะใช้จำนวน "Piece of Broken Heart" ในการแลกเปลี่ยนแตกต่างกัน
  3. เมื่อใช้ Piece of Broken Heart แลกไอเทมไปแล้ว จำนวน Piece of Broken Heart จะถูกหักออกไปตามจำนวนที่ใช้แลก

  4. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบล่วงหน้า


รายละเอียดไอเทมที่สามารถแลกได้
รายละเอียด [สัตว์เลี้ยง RS] Red Love Fairy


รายละเอียดคอสตูม [Wing] Crimson Puppy Balloon