Special Achievement #2 May ภารกิจท้าพิชิตไอเทมเดือนพฤษภาคม
Update : 13/05/21 14:44

  Special Achievement #2 ประจำเดือนพฤษภาคม เพียงทำภารกิจที่กำหนดให้สำเร็จ ก็รับไอเทมฟรีได้ทันที!

► ระยะเวลากิจกรรม ◄
 ▪ เริ่ม: วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.40 น.
 ▪ สิ้นสุด: วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 08.59 น.


เงื่อนไขกิจกรรม
  ▪  ผู้เล่นต้องทำ Achievement ให้สำเร็จภายในระยะเวลากิจกรรม เมื่อผ่านเงื่อนไขแต่ละ Achievement แล้ว จะสามารถกดรับของรางวัลได้ที่เมนูกิจกรรมพิเศษภายในเกม


  ▪ 1 ID สามารถรับของรางวัลได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  ▪ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลได้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบล่วงหน้า


1. Monster Hunter: กำจัดมอนสเตอร์ให้ครบตามที่กำหนด

   ผู้เล่นจะต้องทำการกำจัดมอนสเตอร์ให้ครบตามที่กำหนด เพื่อรับรางวัลฟรี (นับรวมมอนสเตอร์ทุกประเภท ทั้งในแผนที่ทั่วไปและในดันเจี้ยน รวมไปถึงบอสและมินิบอสต่างๆ)

2. Spend Gold: ใช้จ่าย Gold ครบตามที่กำหนด

   ผู้เล่นจะต้องทำการใช้จ่าย Gold ในเกมให้ครบตามที่กำหนดเพื่อรับรางวัลฟรี