Special Achievement #2 April | ภารกิจท้าพิชิตไอเทมเดือนเมษายน
Update : 21/04/22 14:35

 Special Achievement #2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพียงทำภารกิจที่กำหนดให้สำเร็จ ก็รับไอเทมฟรีได้ทันที! ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 พ.ค. 65► ระยะเวลากิจกรรม ◄
 ▪ เริ่ม: วันที่ 21 เมษายน 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
 ▪ สิ้นสุด: วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.59 น.


เงื่อนไขกิจกรรม
  ▪  ผู้เล่นต้องทำ Achievement ให้สำเร็จภายในระยะเวลากิจกรรม เมื่อผ่านเงื่อนไขแต่ละ Achievement แล้ว จะสามารถกดรับของรางวัลได้ที่เมนูกิจกรรมพิเศษภายในเกม


  ▪ 1 ID สามารถรับของรางวัลได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น (นับแยกเซิร์ฟเวอร์กัน หากรับไอเทมของเซิร์ฟเวอร์ Tarintus ไปแล้ว ยังสามารถรับของเซิร์ฟเวอร์ Elzebra อีกได้)
  ▪ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลได้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบล่วงหน้า1. Monster Hunter: กำจัดมอนสเตอร์ให้ครบตามที่กำหนด

   ผู้เล่นจะต้องทำการกำจัดมอนสเตอร์ให้ครบตามที่กำหนด เพื่อรับรางวัลฟรี (นับรวมมอนสเตอร์ทุกประเภท ทั้งในแผนที่ทั่วไปและในดันเจี้ยน รวมไปถึงบอสและมินิบอสต่างๆ)


2. Spend Gold: ใช้จ่าย Gold ครบตามที่กำหนด

   ผู้เล่นจะต้องทำการใช้จ่าย Gold ในเกมให้ครบตามที่กำหนดเพื่อรับรางวัลฟรี

3. Spend Topaz: ใช้จ่าย Topaz ครบตามที่กำหนด

   ผู้เล่นจะต้องทำการใช้จ่าย Topaz ในเกมให้ครบตามที่กำหนดเพื่อรับรางวัลฟรี
      ※ นับรวมทั้งการใช้ Topaz ใน Shop ทั่วไป และการใช้ Topaz ใน Siege Shop