Patch Note ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564
Update : 10/06/21 15:00

► Bug Note

• สำหรับปัญหาการเก็บเกี่ยวอัตโนมัติไม่ทำงาน จะมีการแก้ไขให้เป็นปกติหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สัปดาห์หน้า (17 มิ.ย. 64) เช่นกัน โดยผู้เล่นสามารถแก้ไขเบื้องต้นได้โดยการเดินทับในจุดที่จะเก็บเกี่ยวรอบแผนที่ก่อน 1 รอบ หลังจากนั้นจะสามารถใช้งานคำสั่งเก็บเกี่ยวอัตโนมัติได้ตามปกติ และหากมีการย้ายแผนที่จะต้องเดินวนในจุดที่จะเก็บเกี่ยวใหม่อีกครั้งเช่นกันค่ะ


► Content Update

▪️ เกี่ยวกับ Skill
  • Crusader
    - ปรับเพิ่มระยะสกิล Holy Blade ของ Crusader จากเดิม 2.5-.3.5 M ปรับเป็น 2.5-4.5M (ระยะเพิ่มขึ้นตามเลเวลสกิล)
▪️ เกี่ยวกับ Pet และ Vehicle
  • เพิ่มฟังก์ชันให้อาหารสัตว์เลี้ยง / สัตว์ขี่จำนวนมาก จากการตั้งค่าโดยใช้ฟิลเตอร์กรองไอเทม สามารถเลือกประเภทของอาหารที่จะให้กับ สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ขี่ได้ ผ่านการ "ตั้งค่าให้อาหารอัตโนมัติ" ทางช่องตัวเลือกด้านซ้ายของหน้าเมนู Level Up    โดยการตั้งค่าให้อาหาร จะแบ่งเป็น Armor, Accessory, Weapon และ Material    ผู้เล่นสามารถเลือกไอเทมที่ต้องการเป็นอาหารกับสัตว์เลี้ยง / สัตว์ขี่ได้ในทีเดียวโดยไม่ต้องกดซ้ำหลายครั้งผ่านทางเมนูนี้ โดยการเลือกตัวเลือกจะเป็นการนับรวมจำนวนไอเทมทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวละครของท่าน    สำหรับไอเทมประเภท Armor, Accessory และ Weapon ผู้เล่นจำเป็นต้องเลือกตั้งค่าให้ครบทั้งระดับของอุปกรณ์, อาชีพ, จำนวน Socket และระดับตีบวก มิฉะนั้นจะไม่สามารถกดให้อาหารอัตโนมัติได้    หลังจากเลือกไอเทมที่ต้องการเป็นอาหารกับสัตว์เลี้ยง / สัตว์ขี่สำเร็จแล้ว คลิกที่ "ให้อาหารอัตโนมัติ" ระบบจะคำนวณไอเทมที่เลือกและแสดงให้เห็นจำนวนเลเวลสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ขี่ที่จะได้รับ ท่านสามารถแก้ไขตัวเลือกการตั้งค่าให้อาหารอัตโนมัติได้ตลอดเวลาในขั้นตอนนี้

    เมื่อยืนยันแล้วให้คลิกที่ "เลเวลอัพ" เพื่ออัพเลเวลสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ขี่ของท่าน ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ไอเทมที่ท่านเลือกให้อาหารสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ขี่ จะหายไปตามฟิลเตอร์ตัวเลือกที่ท่านเลือกไว้โดยอัตโนมัติ
▪️ เกี่ยวกับ Costume
  • เพิ่มฟังก์ชันใหม่ Appearance Costume โดยช่องสวมใส่ในห้องแต่งตัวจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
    1. ช่องสวมใส่หลัก จะเป็นการใส่คอสตูมหลัก ที่ตัวละครจะได้รับค่าความสามารถของคอสตูมนั้นๆ ที่สวมใส่อยู่
    2. ช่องสวมใส่ที่ 2 จะเป็นช่องสำหรับคอสตูมตกแต่ง ซึ่งจะแสดงผลทับคอสตูมหลัก และจะไม่ส่งผลต่อค่าสเตตัสใดๆ แม้ว่าคอสตูมจะเพิ่มค่าความสามารถก็ตาม
  หากในช่องสวมใส่คอสตูมหลักมีการใส่คอสตูมไว้ แต่ไม่ได้ใส่คอสตูมในช่องคอสตูมตกแต่ง ลักษณะภายนอกจะแสดงผลเป็นไปตามคอสตูมหลักที่สวมใส่อยู่
▪️ เกี่ยวกับ Daily Boss Dungeon
  • ปรับบาลานซ์ ช่วงเลเวลที่สามารถเข้า Daily Boss Dungeon ได้ จากเดิมเลเวล 20, 50, 80, 110, 140 เปลี่ยนเป็น 50, 80, 95, 110, 125, 140 และ 150
  • ปรับปรุงรางวัลที่ได้รับจาก Daily Boss Dungeon จากเดิมจะได้รับ Skylight, วัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟต์และ Chaos Ticket เปลี่ยนเป็นจะได้รับ Skylight, Gold, EXP Potion [เมื่อกดใช้แล้วจะเพิ่ม EXP ทันที] และมีโอกาสได้รับ Option Stone [High] 1 ชนิด ซึ่งในแต่ละวันจะมีโอกาสได้รับหินออพชั่นแตกต่างกัน ดังนี้
▪️ เกี่ยวกับ Chaos Ticket
  • เปิดให้สามารถคราฟต์ Chaos Ticket [RS] ได้ โดยมีรายละเอียดวัตถุดิบที่ต้องใช้ ได้แก่ Chaos Ticket [S] 2 Ea และเงิน 10,000 Gold
  ※ Chaos Ticket [E]จะเปิดให้สามารถคราฟต์ได้หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในสัปดาห์หน้า (17 มิ.ย. 64)


▪️ เกี่ยวกับ Chaos Dungeon
  • ปรับปรุงบาลานซ์มอนสเตอร์ใน Chaos Dungeon ดังนี้
      1. เพิ่ม EXP ให้แก่มอนสเตอร์ระดับบอส จากเดิมเพิ่ม 150% จากฟิลด์ปกติ เป็นเพิ่ม 1800% จากฟิลด์ปกติ (เทียบจากบอสในแผนที่ทั่วไปที่เลเวลเท่ากัน)
      2. ปรับจำนวนการเกิดของมอนสเตอร์ให้เยอะขึ้นกว่าเดิม 2 เท่า
      3. ปรับตำแหน่งเกิดของมอนสเตอร์ใหม่
      4. ปรับเลือดมอนสเตอร์ระดับบอส ให้บาลานซ์กับช่วงเลเวลดันเจี้ยน และ EXP ที่ปรับใหม่
      5. ปรับเวลาการเกิดของมอนสเตอร์ใหม่ จากเดิมตายแล้วเกิดเลย ปรับเป็นเกิดใหม่หลังตาย 5 วินาที
      6. ปรับลด EXP ของมอนสเตอร์ทั่วไป 10%
      7. เนื่องจากมีการปรับ EXP มอนสเตอร์ระดับบอสในดันเจี้ยนให้มากขึ้น และเพิ่มอัตราการเกิดมอนสเตอร์ทั่วไป จึงต้องปรับจำนวนการลงดันเจี้ยนลงให้บาลานซ์กัน จากเดิมลงได้ 5 รอบต่อวัน ปรับเป็น 2 รอบต่อวัน (นับรวมจากดันเจี้ยนทุกระดับ)
► รายการแก้ไขปัญหา

  • แก้ไขบัคการคราฟต์ครั้งละจำนวนมากไม่สามารถใช้งานได้
  • แก้ไขบัคไอค่อนสีขาวที่แสดงผลในส่วน Job Skill เมื่อคราฟต์ไอเทม Chaos Ticket ในแท็บ Event
  • แก้ไขบัคที่คำอธิบายค่าบัพของแหวนแต่งงานไม่แสดงผล เมื่อมีแหวนแต่งงานเพียงวงเดียว
  • แก้ไขบัคการแสดงผลสถานที่ ที่สามารถซื้อหรือได้รับไอเทมตกหล่นในข้อมูลรายละเอียดไอเทม