Patch Note ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
Update : 06/05/21 13:00

► Content Update

▪️ เกี่ยวกับ Skill
  • ปรับสกิล Enlighten ของอาชีพ Sword Master ให้เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ และความเร็วการโจมตีตามคำอธิบายสกิล และเพิ่มการแสดงผลเปอร์เซ็นต์ความเร็วการเคลื่อนที่, ความเร็วการโจมตี และความเสียหายที่จะได้รับในคำอธิบายสกิล▪️ เกี่ยวกับ UI
  • ปรับการแสดงผลไอคอนคุณสมบัติ/ธาตุหลักของตัวละคร ให้แสดงผลเป็น 2 บรรทัด
► Shop Update

▪️ Cosmetic Shop
  • ปรับให้คอสตูมส่วนใบหน้าที่จำหน่ายใน Cosmetic Shop จะแสดงให้เห็นเฉพาะไอเทมของอาชีพตนเองเท่านั้น
▪️ Package Shop
   • สิ้นสุดระยะเวลาจำหน่าย นำ Boost Limited Package ออกจากร้านค้า

▪️ Sale Shop
   • สิ้นสุดระยะเวลาจำหน่าย นำ Sale Limited Package ออกจากร้านค้า