Patch Note ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564
Update : 02/09/21 14:01

► Content Update

▪️ เกี่ยวกับ Quest
  • ปลดล็อก Main Quest Chapter 24 "ชนเผ่าดวงจันทร์และการหายไปของ Luna"▪️ เกี่ยวกับ Pet
  • อัปเดตสัตว์เลี้ยงใหม่ [RS] Fururu ลงเซิร์ฟเวอร์ โดยจะมีโอกาสได้รับจาก กล่องสุ่ม Pet Summon [High] ในร้านค้า Pet Shop และมีโอกาสได้รับ มากขึ้นจากกล่อง [Pet Summon Rate] Fururu 11 ครั้ง และ [Pet Summon Rate] Fururu 1 ครั้ง

▪️ เกี่ยวกับ Skill
  • แก้ไขคำอธิบายสกิล Holy Attack II ให้ตรงกับความสามารถของสกิล และปรับสกิล Holy Attack III ใน Crusader ดังนี้
     1. แก้ไขคำอธิบายสกิล Holy Attack II ให้ตรงกับความสามารถของสกิล เป็นโจมตีต่อเนื่อง 3 ครั้ง, ในการโจมตีครั้งสุดท้าย ลดพลังป้องกันเวทย์ 30% และติดคริติคอล

** จะมีการแก้ไขคำอธิบายจากลดพลังโจมตีเวทย์ เป็นลดพลังป้องกันเวทย์ หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในสัปดาห์หน้า (9 ก.ย. 64) ***
     2. ปรับสกิล Holy Attack III เป็นโจมตีต่อเนื่อง 3 ครั้ง, ในการโจมตีครั้งสุดท้าย เพิ่มให้เป้าหมายจะติดสตัน 3 วินาที และคริติคอล  • ปรับสกิล Roar ใน Warrior จากเดิมที่ต้องเข้าใกล้เป้าหมายแล้วจะใช้ได้ ปรับใหม่ให้สามารถใช้สกิลได้แม้ว่าจะอยู่ไกลกับศัตรู โดยสกิลเลเวล 1 ใช้กับศัตรูที่ห่างไป 5m ได้, และสกิลเลเวล 10 ใช้กับศัตรูที่ห่างออกไป 10m ได้
► Shop Update รายการไอเทมขายมาใหม่

▪️ Costume Shop
   • อัปเดต Costume ใหม่! Bad Boy Idol คอสตูมไอดอลสุดหล่อเท่ในชุดหนังสีดำเข้มสไตล์เกิร์ลครัช สามารถหาซื้อได้จากแพค [Costume] Standard Box หรือมีโอกาสได้รับมากขึ้นจากแพค [Costume Rate Up] Bad Boy Idol ในราคากล่องละ 250 Crystal จำหน่ายถึงวันที่ 30 ก.ย. 64 เท่านั้น   • กล่องสุ่มคอสตูมประดับ [Costume] Golden Radio (ราคากล่องละ 60 Crystal) เมื่อซื้อมีโอกาสได้รับคอสตูมใหม่ Golden Radio (ถาวร) 1 ชิ้น [ได้รับตามอาชีพตัวละคร], Golden Oakley (ถาวร) 1 ชิ้น หรือไอเทมอื่นๆ จำหน่ายถึงวันที่ 30 ก.ย. 64 เท่านั้น

   • เพิ่มคอสตูมเซต Bad Boy Idol ลงกล่อง [Costume] Standard Box
▪️ Cosmetic Shop อัปเดตคอสตูมส่วนใบหน้าแยกตามอาชีพ ราคาชิ้นละ 600 Crystal
  ไอเทมอาจไม่แสดงผลกับคอสตูมบางชุด
▪️ Mileage Shop
   • Fururu (ราคา 500 Mileage): เมื่อซื้อจะได้รับสัตว์เลี้ยง [RS] Fururu 1 ตัว ทันที! ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จำหน่ายตั้งแต่วันนี้ - 16 ก.ย. 64
▪️ Pet Summon Shop
   • กล่องสุ่ม [Pet Summon Rate] Fururu 11 ครั้ง เมื่อซื้อจะสุ่มสัตว์เลี้ยง 11 ครั้ง มีโอกาสได้รับสัตว์เลี้ยงระดับ RS, S, A, B พร้อมเพิ่มโอกาสการสุ่มได้สัตว์เลี้ยงใหม่ [RS] Fururu ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวน จำหน่ายถึงวันที่ 16 ก.ย. 64 เท่านั้น

กล่องสุ่ม [Pet Summon Rate] Fururu 1 ครั้ง เมื่อซื้อจะสุ่มสัตว์เลี้ยง 1 ครั้ง มีโอกาสได้รับสัตว์เลี้ยงระดับ RS, S, A, B พร้อมเพิ่มโอกาสการสุ่มได้สัตว์เลี้ยงใหม่ [RS] Fururu ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวน จำหน่ายถึงวันที่ 16 ก.ย. 64 เท่านั้น


▪️ Package Shop
   • Early Month Subscribe Package (จำหน่ายถึงวันที่ 16 ก.ย. 64 เวลา 08.59 น.)
      - Costume Wing Ticket 7Days Subscribe (150 บาท) | เมื่อซื้อจะได้รับทันที 350 Crystal และรับใบสุ่มคอสตูมประดับวันละ 1 ใบ เป็นเวลา 7 วัน
      - Vehicle Summon Ticket 7Days Subscribe (150 บาท) | เมื่อซื้อจะได้รับทันที 350 Crystal และรับใบอัญเชิญสัตว์ขี่วันละ 1 ใบ เป็นเวลา 7 วัน
      - Topaz 7 Days Subscribe (ราคา 500 Crystal) | เมื่อซื้อจะได้รับทันที 1,000 Topaz และรับเพิ่มวันละ 500 Topaz เป็นเวลา 7 วัน รวมแล้วจะได้รับทั้งหมด 4,500 Topaz


หลังจากซื้อแล้วสามารถกดรับไอเทมได้ที่เมนู "S" บริเวณมุมซ้ายบนของเกม