October Rate Up ปรับวันและเวลาใหม่ มันส์ได้ทุกวันตลอดเดือนตุลาคมนี้!
Update : 14/10/20 11:53

  Luna M ออกผจญภัยกันให้มันส์ซ่ากับขบวนกิจกรรมอัพเลเวลกระจุย ปรับวันและเวลาใหม่พร้อมเพิ่มอัตราความมันส์เป็นทุกวันตลอดเดือนตุลาคมนี้!► ตารางกิจกรรม ◄► ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี (14-15, 19-22 และ 26-29 ต.ค. 63)

  ● เวลา 12.00 - 17.00 น. : Field Drop +20% เพิ่มอัตราการดรอปไอเทมของมอนสเตอร์ในแผนที่ทั่วไป +20% (มอนสเตอร์ใน Dungeon และบอสจะดรอปไอเทมตามเรทปกติ)

  ● เวลา 18.00 - 23.00 น. : EXP +50% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ภายในแผนที่ทั่วไปจะได้รับ EXP+50% (มอนสเตอร์ใน Dungeon และบอสจะได้รับ EXP ตามปกติ / สามารถใช้ไอเทมประเภทใบคูณ EXP หรืออาหารบัฟ เพื่อใช้รับ EXP เพิ่มขึ้นอีกได้)


► ทุกวันศุกร์ (16, 23 และ 30 ต.ค. 63)

  ● เวลา 12.00 - 17.00 น. : Field Drop +20% และ EXP +50% เพิ่มอัตราการดรอปไอเทมของมอนสเตอร์ในแผนที่ทั่วไป +20% และเพิ่ม EXP+50% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ในแผนที่ทั่วไป (มอนสเตอร์ใน Dungeon และบอสจะดรอปไอเทม และได้รับ EXP ตามเรทปกติ)

  ● เวลา 18.00 - 23.00 น. : Combine +50% เพิ่มอัตราความสำเร็จการรวมไอเทม+50% จากเดิมโอกาสสำเร็จ 20% > เป็น 30% (สามารถใช้ใบเพิ่มโอกาสการรวมไอเทม เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จให้มากขึ้นได้ถึง 45%)


► ทุกวันเสาร์ (17, 24 และ 31 ต.ค. 63)

  ● เวลา 12.00 - 17.00 น. : Field Drop +30% เพิ่มอัตราการดรอปไอเทมของมอนสเตอร์ในแผนที่ทั่วไป +30% (มอนสเตอร์ใน Dungeon และบอสจะดรอปไอเทมตามปกติ)

  ● เวลา 18.00 - 23.00 น. : EXP +100% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ภายในแผนที่ทั่วไปจะได้รับ EXP+100% [รับค่าประสบการณ์ x2] (มอนสเตอร์ใน Dungeon และบอสจะได้รับ EXP ตามปกติ / สามารถใช้ไอเทมประเภทใบคูณ EXP หรืออาหารบัฟ เพื่อใช้รับ EXP เพิ่มขึ้นอีกได้)


► ทุกวันอาทิตย์ (18, 25 ต.ค. และ 1 พ.ย. 63)

  ● เวลา 12.00 - 17.00 น. : EXP +100% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ภายในแผนที่ทั่วไปจะได้รับ EXP+100% [รับค่าประสบการณ์ x2] (มอนสเตอร์ใน Dungeon และบอสจะได้รับ EXP ตามปกติ / สามารถใช้ไอเทมประเภทใบคูณ EXP หรืออาหารบัฟ เพื่อใช้รับ EXP เพิ่มขึ้นอีกได้)

  ● เวลา 18.00 - 23.00 น. : Field Drop +30% เพิ่มอัตราการดรอปไอเทมของมอนสเตอร์ในแผนที่ทั่วไป +30% (มอนสเตอร์ใน Dungeon และบอสจะดรอปไอเทมตามปกติ)