วิธีรับไอเทมกิจกรรม Pre-Register และ Fish Show
Update : 20/08/20 13:15

วิธีกดรับไอเทมช่วง Pre-Register และไอเทม Mini Game Fish Show

เงื่อนไขการรับไอเทม

1. ต้องสร้างตัวละครในเกมอย่างน้อย 1 ตัว ก่อนทำการกดรับไอเทม
2. 1 ตัวละครสามารถรับไอเทมได้เพียงครั้งเดียว
3. สามารถกดรับได้เพียงครั้งเดียว ต่อ 1 Facebook Account หรือ Google Account เท่านั้น
4. ไอเทมของรางวัลทั้งหมดจะถูกส่งเข้าไอดีที่ลงทะเบียนไว้ผ่านระบบจดหมายภายในเกม

หมายเหตุ

• จดหมายภายในเกมมีระยะเวลาคงอยู่ 7 วัน โปรดทำการรับไอเทมก่อนจดหมายหมดอายุ
• หากเลือกตัวละครที่จะรับไอเทมแล้ว ห้ามลบตัวละครโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับของรางวัล
• หากกดรับไอเทมที่หน้าเว็บไซต์แล้ว ไอเทมจะทยอยเข้าจดหมายในเกมภายใน 30 นาทีหลังกดรับ หากไอเทมไม่แสดงผลภายในเกม ให้ทำการออกเกมแล้วเข้าใหม่อีกครั้ง ไอเทมจึงจะแสดงผลตามปกติ
• ผู้ที่ใช้ Facebook หรือ Google Account ในการร่วมกิจกรรม Pre-Register และ Fish Show ในช่วง CBT จะต้องใช้ Account เดิมที่เคยใช้ร่วมกิจกรรม ในการกดรับของรางวัลตอนเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเท่านั้น ไม่สามารถใช้ Account อื่นๆแทนได้

วิธีรับไอเทม Pre-Register

1. เข้าหน้าเว็บไซต์ https://m-activities.exe.in.th/luna/luna-pre-register-redeem-item
2. ล็อคอินด้วย Facebook หรือ Google Account ที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้


3. เลือกตัวละครที่ต้องการรับไอเทม4. ตรวจสอบชื่อตัวละคร และกดรับไอเทม


5. เสร็จสิ้น ไอเทมของรางวัลทั้งหมดจะถูกส่งเข้าไอดีผ่านทางจดหมายภายในเกมวิธีรับไอเทม Mini Game Fish Show

1. เข้าหน้าเว็บไซต์ https://m-activities.exe.in.th/luna/luna-mini-game-redeem-item
2. ล็อคอินด้วย Facebook หรือ Google Account ที่ท่านเคยใช้ร่วมกิจกรรม


3. เลือกตัวละครที่ต้องการรับไอเทม


4. ตรวจสอบชื่อตัวละคร และกดรับไอเทม


5. เสร็จสิ้น ไอเทมของรางวัลทั้งหมดจะถูกส่งเข้าไอดีผ่านทางจดหมายภายในเกม