Hot Time Friday รับไอเทมฟรีทุกวันศุกร์ของเดือนกันยายนนี้
Update : 11/09/20 00:41

  ต้อนรับศุกร์หรรษา เก็บเวลให้มันส์กว่าเดิม เมื่อเข้าเล่นเกม Luna M ทุกวันศุกร์ในช่วงเวลากำหนด ก็รับไอเทมฟรีทันที!

ตารางเวลาและไอเทม Hot Time


ศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
  12.00-14.00 น. : รับ Fatigue Potion L (ฟื้นฟูค่าเหนื่อย 50%) 4 Ea, ใบ EXP +50% 3 Ea
  18.00-22.00 น. : รับใบเพิ่มโอกาสการรวมไอเทม 2 Ea, ใบซ่อมแซม 2 Ea


ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
  12.00-14.00 น. : รับ Fatigue Potion L (ฟื้นฟูค่าเหนื่อย 50%) 4 Ea, ใบ EXP +50% 3 Ea
  18.00-22.00 น. : รับหินอัพเกรดอาวุธระดับต้น 5 Ea, หินอัพเกรดเกราะระดับต้น 5 Ea


ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
  12.00-14.00 น. : รับ Fatigue Potion L (ฟื้นฟูค่าเหนื่อย 50%) 4 Ea, ใบ EXP +50% 3 Ea
  18.00-22.00 น. : รับ Warrior Elixir 2 Ea (เพิ่ม STR3%,HP2% 30 นาที), Magician Elixir (เพิ่ม INT3%, AGG2% 30 นาที) 2 Ea

*** เข้าเล่นทุกวันในช่วงเวลาที่กำหนด ก็ได้รับรางวัลทุกวัน ***


เงื่อนไขกิจกรรม
  1. ของรางวัลจะถูกส่งเข้าจดหมายภายในเกม หากผู้เล่นออนไลน์ก่อนช่วงเวลากิจกรรม เมื่อถึงช่วงกิจกรรมจะต้องออกเกมและเข้าใหม่อีกครั้ง ไอเทมจึงจะแสดงผลในจดหมาย
  2. ของรางวัลสามารถรับได้เพียง 1 ครั้ง/ต่อวัน/ต่อ ID (1 ID แต่เล่นทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์ก็รับรางวัลได้เพียงครั้งเดียว)
  3. หากผู้เล่นต้องการให้ไอเทมเข้าตัวละครอื่น ควรเล่นตัวละครนั้นก่อนถึงเวลากิจกรรม
  4. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมและของรางวัลได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า