10.10 Package Sale แพคไอเทมลดราคาพิเศษถึง 40%!
Update : 09/10/20 15:06

  10.10 Package Sale แพคสุดคุ้มต้อนรับวันที่ 10 เดือน 10 ลดราคาถึง 40% จำหน่ายวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ที่ร้านค้าภายในเกม (เมนู Sale) เพียง 5 วันเท่านั้น รีบซื้อก่อนพลาดนะ!


ระยะเวลาการขาย
เริ่ม: 10 ตุลาคม 2563 เวลา 00.01 น.
สิ้นสุด: 14 ตุลาคม 2563 เวลา 08.59 น.


Fatique Potion XL Pack (10 ขวด) | ราคา 180 Crystal
   แพคยาฟื้นฟูค่าเหนื่อย (จำกัดการซื้อ 7 ครั้งต่อตัวละคร ต่อสัปดาห์ รีเซ็ตวันพุธเที่ยงคืน)


Golem Potion Pack (10 ขวด) | ราคา 180 Crystal
   ยาเพิ่มความต้านทานกายภาพ 5% (จำกัดการซื้อ 7 ครั้งต่อตัวละคร ต่อสัปดาห์ รีเซ็ตวันพุธเที่ยงคืน)


Witch Potion Pack (10 ขวด) | ราคา 180 Crystal
   ยาเพิ่มความต้านทานเวทย์ 5% (จำกัดการซื้อ 7 ครั้งต่อตัวละคร ต่อสัปดาห์ รีเซ็ตวันพุธเที่ยงคืน)


ใบรีเซ็ตสกิล (1 ใบ) | ราคา 610 Crystal
   (จำกัดการซื้อ 3 ครั้งต่อตัวละคร ต่อสัปดาห์ รีเซ็ตวันพุธเที่ยงคืน)


ใบเพิ่ม EXP+50% (10 ใบ) | ราคา 60 Crystal
   (จำกัดการซื้อ 7 ครั้งต่อตัวละคร ต่อสัปดาห์ รีเซ็ตวันพุธเที่ยงคืน)


ใบซ่อมแซมอุปกรณ์ (10 ใบ) | ราคา 180 Crystal
   (จำกัดการซื้อ 7 ครั้งต่อตัวละคร ต่อสัปดาห์ รีเซ็ตวันพุธเที่ยงคืน)


ใบเพิ่มโอกาสการสืบทอด (10 ใบ) | ราคา 180 Crystal
   (จำกัดการซื้อ 7 ครั้งต่อตัวละคร ต่อสัปดาห์ รีเซ็ตวันพุธเที่ยงคืน)


ใบเพิ่มโอกาสการรวมไอเทม (10 ใบ) | ราคา 180 Crystal
   (จำกัดการซื้อ 7 ครั้งต่อตัวละคร ต่อสัปดาห์ รีเซ็ตวันพุธเที่ยงคืน)


M Attack Rune [High] (10 Ea) | ราคา 600 Crystal
   ช่วยเพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 5.10% ~ 9.84% (จำกัดการซื้อ 1 ครั้งต่อตัวละคร ต่อสัปดาห์ รีเซ็ตวันพุธเที่ยงคืน)


P Attack Rune [High] (10 Ea) | ราคา 600 Crystal
   ช่วยเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ 5.10% ~ 9.84% (จำกัดการซื้อ 1 ครั้งต่อตัวละคร ต่อสัปดาห์ รีเซ็ตวันพุธเที่ยงคืน)


Max HP Rune [High] (10 Ea) | ราคา 600 Crystal
   ช่วยเพิ่ม Max HP 5.10% ~ 9.84% (จำกัดการซื้อ 1 ครั้งต่อตัวละคร ต่อสัปดาห์ รีเซ็ตวันพุธเที่ยงคืน)


Max MP Rune [High] (10 Ea) | ราคา 600 Crystal
   ช่วยเพิ่ม Max MP 5.10% ~ 9.84% (จำกัดการซื้อ 1 ครั้งต่อตัวละคร ต่อสัปดาห์ รีเซ็ตวันพุธเที่ยงคืน)


Atk Speed [High] (10 Ea) | ราคา 600 Crystal
   ช่วยเพิ่มความเร็วในการโจมตี 2.10% ~ 5.87% (จำกัดการซื้อ 1 ครั้งต่อตัวละคร ต่อสัปดาห์ รีเซ็ตวันพุธเที่ยงคืน)


Critical Rate [High] (10 Ea) | ราคา 600 Crystal
   ช่วยเพิ่มโอกาสในการเกิดคริติคอล 2.10% ~ 5.87% (จำกัดการซื้อ 1 ครั้งต่อตัวละคร ต่อสัปดาห์ รีเซ็ตวันพุธเที่ยงคืน)